Sovella on päivittänyt ArchiCAD-rakennussuunnitteluohjelmistolle kolmiulotteisia suunnitteluobjekteja sisältävän Sovella GDL-objektikirjaston. GDL (Geometric Description Language) on ArchiCADissa käytetty ohjelmointikieli parametristen tuoteosien eli objektien luomiseen.

Päivitetty kirjasto on mallinnettu ArchiCADkäyttäjille tutunomaisella tavalla. ArchiCAD ohjelman käyttöliittymässä on linkkipainike verkkosivuillemme, jolloin suunnittelijoiden on tarvittaessa helppo siirtyä sivuillemme katsomaan ja hakemaan tarkempaa tuotetieoa tuotteista.

Kirjastoa voi käyttää ArchiCAD 22 ja sitä uudemmissa ohjelmaversioissa sekä Windows- että Macintoshlaiteympäristöissä.
Kirjasto otetaan käyttöön valitsemalla kirjastohakemisto käytettyihin kirjastoihin valikon komennolla: Arkisto–Kirjastot ja objektit–Kirjastojen hallinta. Ohjeet ArchiCAD-ohjelman ja objektien peruskäytöstä on luettavissa ohjelmiston mukana tulevista oppaista.

Toivotamme innostavaa mallinnusta!

Lataa 3D-mallit käyttöösi täältä

Sovella-säilytysjärjestelmän GDL-kirjasto
Sovella-säilytysjärjestelmän GDL-kirjasto

Älykkäät hyllystön osat perivät väritietonsa koko hyllystön oletuksesta tai vaihtoehtoisesti käyttäjä voi säätää jokaista osaa erikseen. Värikoodia käytetään Sovella-hyllystöstä luotavien osien luettelointitiedoissa.

 

 

Modulaarinen rakenne mallintuu luontevasti ArchiCADin GDL-ohjelmointikielen oliopohjaisuuden ansiosta. Sovella-hyllykokonaisuuksien suunnittelu on tehokasta
ja tuotteenomaisten muutosten tekeminen helppoa.